Boliger

Vi udvikler projekterne i samarbejde med myndigheder, rådgivere og bygherre.

Vi bygger boliger som opfylder nutidens krav og som kun kræver et minimum af vedligeholdelse.

Vi har i flere år udført mange boligprojekter i en form for ”partneringsaftale”, i tæt sammen med bygherre og rådgivere.

Vi har på den måde skabt projekter, hvor kravene til økonomi, funktionalitet og kvalitet blev opfyldt.

For kommuner og boligselskaber har vi tillige opført flere plejecentre.

Sammen med fonde og boligselskaber har vi i de sidste 15 år opført mange seniorboliger. Boligerne er opført med fælleshus og beboerne har bl.a. haft medindflydelse på materialevalg.